top of page

​照片集

保良局莊啟程幼稚園 合照

中華基督教會基全小學 合照

中華基督教會基全小學 學校STEM設施

香港教育工作者聯會黃楚標學校 合照